Słuchawki w stylu retro

Niemal ka?dej dekady ubieg?ego wieku, wprowadzano do kanonów mody elementy, które s? wykorzystywane do dzi?.

Projektanci ch?tnie czerpi? z dorobku swoich poprzedników, dlatego te? paradujemy w strojach z czasów naszych bab? czy mam. Nawi?zuj?c do tego trendu marka Maxell wprowadza na rynek s?uchawki w stylu retro.

Retro DJ II Brown (front) HR

Powinny je doceni? przede wszystkim osoby, które z sentymentem wspominaj? lata 80 ubieg?ego wieku. S?uchawki zosta?y wykonane z wysokiej jako?ci tworzywa, a detale wyko?czono sztuczn? skór?. Mi?kkie g?bki zakrywaj?ce ca?e ucho, gwarantuj? wygod? noszenia, a skr?cony kabel umieszczony z jednej strony zapobiega pl?taniu si? przewodów.

Retro DJ II White  (angle) HR

Zastosowanie 3,5-milimetrowych wtyków, pozwala pod??czy? s?uchawki do dowolnego urz?dzenia audio, w tym m.in. do smartfonu, odtwarzacza mp3 lub laptopa. Wmontowany w kabel mikrofon pozwala m.in. na prowadzenie rozmów telefonicznych, bez konieczno?ci odpinania s?uchawek.

Retro DJ II White (Side) HRDost?pne s? trzy wersje kolorystyczne: bia?a, czarna i br?zowa. S?uchawki posiadaj? 2-letni? gwarancj?.

Retro DJ II Black (Packaging) HR

Sugerowana cena: 129 z?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top