Sposób na ekspresowe odświeżenie włosów – suchy szampon DOVE Refresh+Care

Suchy szampon to jeden z ulubionych produktów stylistów fryzur na ca?ym ?wiecie. Pozwala od?wie?y? w?osy mi?dzy myciami bez konieczno?ci u?ywania wody, jednocze?nie dodaj?c im obj?to?ci. Przydatny w pracy, w podró?y, przed randk? i zawsze wtedy, gdy nie mo?emy lub nie chcemy my? ca?ych w?osów, a zale?y nam na ich ?wie?ym wygl?dzie. Dzi?ki nowo?ci – suchemu szamponowi DOVE Refresh + Care mo?emy nie tylko od?wie?y? fryzur?, ale i zadba? o w?osy. Wszystko za sprawa unikalnej formu?y wzbogaconej o sk?adniki piel?gnacyjne.

Na czym polega dzia?anie suchego szamponu?

Suchy szampon zawiera cz?steczki skrobi, które po spryskaniu w?osów „przyklejaj? si?” do kuleczek sebum i brudu, absorbuj?c je. Nast?pnie razem z nimi s? wyczesywane z w?osów (szczotk? lub grzebieniem). Suchy szampon DOVE zosta? ponadto wzbogacony w ekstrakt z zielonej herbaty znany z dzia?ania od?wie?aj?cego i tonizuj?cego oraz od?ywcze proteiny jedwabiu. Ma przyjemny zapach o nutach zielonego jab?uszka, kwiatów, ambry i pi?ma, dzi?ki któremu ten prosty i skuteczny gest od?wie?enia fryzury staje si? jeszcze przyjemniejszy!

 

Jak stosowa? suchy szampon?

DOVE Resfresh+Care ma posta? sprayu, którym spryskujemy w?osy u nasady (nie na ich d?ugo?ci).
Tam bowiem osadzaj? si? sebum, resztki kosmetyków i inne zanieczyszczenia.

Krok 1: Wstrz??nij szamponem i rozpyl go u nasady w?osów z odleg?o?ci ok. 20-30 cm. Poruszaj nim tak?e podczas spryskiwania w?osów.

Krok 2: Wmasuj szampon we w?osy u nasady – dzi?ki temu jeszcze lepiej zaabsorbuje sebum i brud. Pozostaw na 2 min.

Krok 3: Wyczesz lub wyszczotkuj dok?adnie w?osy – w ten sposób pozb?dziesz si? z w?osów cz?steczek skrobi i zaabsorbowanych przez nie zanieczyszcze?.

SUCHY SZAMPON DOVE REFRESH+CARE

  • Absorbuje nadmiar sebum od?wie?aj?c w?osy pomi?dzy myciami.
  • Wzbogacony ekstraktem z zielonej herbaty i proteinami jedwabiu.
  • Unosi w?osy u nasady dodaj?c im obj?to?ci.
  • Ma przyjemn? kompozycj? zapachow? – nuty zielonego jab?ka,
    ró?y, kwiatów, ambry i pi?ma.

Pojemno?? i rekomendowana cena: 200 ml – 18 z?

60 sekund do pi?knych w?osów

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top