Wielkie obniżki cen!

Jak wiecie, okres po-?wi?teczny, jest okresem wielkich wyprzeda?y. Widok -70% cieszy nas najbardziej. Dlatego w tym czasie warto zaopatrzy? si? w odzie? nawet na kolejne ?wi?ta! Ma?a czarna b?d? p?aszcz typu oversize s? niezaprzeczalnie stale modnym elementem kobiecej garderoby.

Z Nastygal jesień nie taka straszna!

Lato na womenworld by?o bardzo intensywne. Codziennie pojawia?y si? notki, nawet wielokrotnie jednego dnia. Wraz z nadej?ciem zabieraj?cej czas jesieni, z czym wi??e si? szko?a, czasu jest coraz mniej. Prócz tego wolnego czasu, jesieni? cz?sto dopada nas tak zwana chandra. Objawia si? brakiem dobrego humoru oraz fizycznymi dolegliwo?ciami jak przezi?bieniem czy gryp?. Aby temu zapobiec […]

Iza Lach + Cropp = Beautiful Disaster!

CROPP to marka odzie?owa dla m?odych indywidualistów, otwartych i ciekawych ?wiata, którzy strojem wyra?aj? swoje pogl?dy i manifestuj? niezale?no??. Kolekcje wyró?niaj? si? modnym m?odzie?owym wzornictwem, inspirowanym streetartem, miejskimi sportami i muzyk?. CROPP to marka miejska, która najlepiej czuje si? na ulicach, w klubach, wsz?dzie tam, gdzie m?odzi ludzie chc? pokaza?, ?e maj? styl i niebanalny pomys? na siebie.

Kolorowo – kontrastowo w CROPPie!

Nowy lookbook CROPPa to wizytówka najnowszej kolekcji i inspiracja do tego, jak ??czy? ubrania, które mo?emy znale?? w CROPPowych salonach. CROPPowe stylizacje tym razem mo?na podziwia? na klimatycznych zdj?ciach autorstwa Stanis?awa Bonieckiego, powsta?ych w Toronto, gdzie odby?a si? sesja do najnowszej kampanii marki.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top