Kreacje gwiazd na rozdaniu Oscarów!

Wszyscy szalejemy z rado?ci, poniewa? film „Ida” re?. P. Pawlikowskiego dosta? Oscara, co jest najwi?kszym sukcesem polskiego kina. Jak stwierdzi?a Omilanowska, “najwi?ksze ?rodowisko filmowe ?wiata potrafi dostrzec w powodzi wielkich superprodukcji o gigantycznych bud?etach, anga?uj?cych najwi?ksze gwiazdy ?wiata film, który ani nie epatuje nazwiskami ?wiatowych gwiazd, ani wielko?ci? bud?etu”.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top