Uwaga! Konkurs Timotei ♥

Ju? 9 lutego 2015 rusza kolejna ods?ona ogólnopolskiej loterii promuj?cej kosmetyki do piel?gnacji w?osów Timotei. Celem akcji jest wsparcie sprzeda?y ca?ego portfolio marki i pozyskanie nowych konsumentów oraz zbudowanie wi?kszej lojalno?ci w?ród mi?o?ników kosmetyków Timotei.

Respectissim LISS & CURL czyli 2 w 1 – prostowanie i podkręcanie włosów – HIT!

Prostownica to produkt uwielbiany przez kobiety i coraz cz??ciej przez m??czyzn. Jest nieod??czn? towarzyszk? pokazów mody, sesji zdj?ciowych oraz naszej porannej toalety przed wyj?ciem do pracy czy szko?y. Posiadaczki niesfornych, kr?conych lub pusz?cych si? w?osów w ko?cu mog? poczu? si? swobodniej i po prostu lepiej. Niestety prostownice czy suszarki to cz?sta przyczyna zniszczonych w?osów. Z […]

Najmodniejsze fryzury 2014!

Wi?kszo?? modnych fryzur 2014 opiera si? na d?ugich w?osach, poniewa? przede wszystkim modne b?d? ponytail czyli d?ugie kucyki, koczki, czy te? warkocze zaplecione wokó? g?owy w których b?dzie ch?odniej w te upalne dni.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top