Jak stworzyć idealny kąt do pracy w domu?

Coraz większa liczba osób pracuje zdalnie i ma ten przywilej, że może to robić z każdego miejsca na Ziemi. Nie ulega wątpliwości, że praca w domu ma całe mnóstwo zalet. Sama wyznaczasz czas i miejsce przepracowanych godzin. Musisz mieć zasięg, komputer i internet. Drugą stroną medalu jest oddzielenie pracy od życia prywatnego, ale też skupienie […]

Beton, ostre cięcia w 3D i swoboda aranżacji – nowy trend na ścianę od Kliniki Betonu

Wyrafinowana prostota surowych bry?, dynamika „po?amanych” powierzchni, futurystyczne, trójwymiarowe detale, zabawa modu?em, drukowanie w 3D oraz fascynacja origami czy formami kryszta?u – „geometria przestrzenna” to jeden z najsilniejszych trendów we wspó?czesnym wzornictwie i aran?acji wn?trz. BETON W 3D Wyra?a? si? on mo?e w wielu ró?norodnych elementach, od architektury ca?ego wn?trza, po detale jego wyko?czenia. Dla […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top