TIMOTEI DROGOCENNE OLEJKI DLA PIĘKNA TWOICH WŁOSÓW

Marka Timotei dba o pi?kno w?osów, wykorzystuj?c wszystko to, co najcenniejsze w naturze. Bogata, upi?kszaj?ca formu?a nowego Timotei Drogocenne Olejki zawiera a? 3 olejki od dawna znane ze swoich w?a?ciwo?ci piel?gnacyjnych i upi?kszaj?cych: organiczny olejek arganowy, olejek z migda?ów oraz olejek kokosowy, wzbogacone o organiczny ekstrakt z ja?minu.

Kosmetyki maj? bogat? formu?? – intensywnie nawil?aj? i wyg?adzaj? w?osy oraz nadaj? im zdrowy blask

i mi?kko??. Co wa?ne, robi? to bez ich obci??ania! Pokochaj? je wszystkie kobiety, które w codziennej piel?gnacji w?osów szukaj? nie tylko skuteczno?ci i komfortu stosowania, ale te? czystej przyjemno?ci. Kosmetyki otulaj? w?osy subtelnym zmys?owym zapachem perfum – sprawiaj?c, ?e czujemy si? jeszcze bardziej pi?kne, radosne i pewne siebie. Wszystkie produkty, zgodnie z filozofi? Timotei, nie zawieraj? parabenów, a ich od?ywcze formu?y tworzone s? z wykorzystaniem w 100% naturalnych ekstraktów pochodz?cych m.in. z upraw organicznych. Kolekcja Timotei Drogocenne Olejki przeznaczona jest do piel?gnacji w?osów od normalnych do suchych. W jej sk?ad wchodz?:

 

Szampon i od?ywka Timotei Drogocenne Olejki

Bogata upi?kszaj?ca formu?a wzbogacona o naturalne olejki i ekstrakt z ja?minu nawil?a nawet suche w?osy, nadaj?c im blask i mi?kko?? oraz wyg?adzaj?c ich powierzchni?. Szampon i od?ywka do sp?ukiwania pozwalaj? uzyska? jedwabiste w dotyku w?osy ka?dego dnia. Pozostawiaj? na w?osach delikatny kwiatowo-owocowy zapach cytrusów, lawendy i konwalii, podkre?lony zmys?owymi, s?odkimi nutami wanilii, ambry i pi?ma. Nie zawieraj? parabenów ani barwników.

Ceny: szamponu – 250 ml, 7,99 z?; 400 ml, 9,99 z?; od?ywki – 200 ml, 7,99 z?.

 

Mgie?ka Upi?kszaj?ca Drogocenne Olejki

Mgie?ka ma ultralekk? formu??, zapewniaj?c? w?osom po?ysk, jedwabisto?? w dotyku i nawil?enie. Jest natychmiast absorbowana przez w?osy,nie daj?c efektu przet?uszczenia i obci??enia. Zapobiega skr?caniu

si? i puszeniu w?osów od wp?ywem wilgoci, ponadto chroni je przed dzia?aniem wysokiej temperatury. Mgie?ka mo?e by? stosowana do wszystkich rodzajów w?osów, nawet cienkich. Nie zawiera parabenów.

Cena: mgie?ka – 150 ml, 12,99 z?.

Jak olejki dzia?aj? na w?osy?

Naturalne olejki s? od wieków stosowane w piel?gnacji w?osów. Zawieraj? dobroczynne kwasy t?uszczowe

i witaminy, które podczas wmasowywania we w?osy nie tylko uzupe?niaj? w nich braki lipidów, ale te? docieraj? do ich cebulek, stymuluj?c procesy regeneruj?ce i wzmacniaj?ce. Mieszkanki Orientu ch?tnie stosuj? tzw. olejowanie w?osów (np. z wykorzystaniem czystego oleju kokosowego) – ten popularny w?ród nich zabieg doskonale zmi?kcza i od?ywia grube i g?ste w?osy. Wi?kszo?? Polek ma jednak w?osy cienkie i delikatne, które po wmasowaniu czystych olejków – nawet po umyciu – mog? wygl?da? na posklejane i oklapni?te. Innowacyjne kosmetyki z linii Timotei Drogocenne Olejki pozwalaj? nam cieszy? si? bogat? formu?? olejków niezale?nie od typu w?osów – zosta?a ona bowiem specjalnie tak opracowana, aby nie obci??a? w?osów.

W kosmetykach Timotei zastosowano olejki s?yn?ce z najlepszego dzia?ania na w?osy:

Organiczny olejek arganowy

„Eliksir m?odo?ci”, pozyskiwany z nasion rosn?cego w Maroku drzewa arganowego, zawiera cenne kwasy

t?uszczowe, przede wszystkim od?ywczy kwas oleinowy i wzmacniaj?cy w?osy kwas linolowy. Jest te? bogatym ?ród?em witaminy E o dzia?aniu antyoksydacyjnym.

 

Olejek z migda?ów

Jest bogaty przede wszystkim w kwasy Omega-9, które s? g?ównym sk?adnikiem os?onki w?osa. Zawiera te?

witaminy A i E, które s? silnymi przeciutleniaczami. W krajach ?ródziemnomorskich i Azji stosowany jako emolient na skór?.

Olej kokosowy

U?ywany w po?udniowej Azji, aby przyspieszy? wzrost w?osów. Zapobiega ich wypadaniu, ?agodzi podra?nienia skóry g?owy i pomaga w stylizacji fryzury. Jest jednym z najbogatszych ?róde? triglicerydów MCFA, które z ?atwo?ci? wnikaj? do wn?trza w?ókna w?osa i uzupe?niaj? braki naturalnych lipidów.

W kosmetykach z linii Timotei Drogocenne Olejki zastosowano te?:

 

Organiczny ekstrakt z ja?minu

W krajach Orientu od wieków kwiat ten jest uwa?any za symbol pi?kna. Ma dzia?anie ?ci?gaj?ce, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i koj?ce. Tonizuje such?, przet?uszczaj?ca si?, podra?nion? lub wra?liw? skór?, zwi?ksza jej elastyczno??. Jest te? wykorzystywany w walce z rozst?pami i bliznami. Ekstrakt z ja?minu zawiera te? flawonoidy znane z dzia?ania przeciwutleniaj?cego, koj?cego i tonizuj?cego.

0% parabenów, 0% barwników

Bior?c z natury to, co najlepsze, marka Timotei dba o jako?? i bezpiecze?stwo wszystkich swoich produktów. Ich formu?y s? naturalne i ?agodne dla skóry g?owy, jednocze?nie zapewniaj?c w?osom intensywn? piel?gnacj?. Parabeny nale?? do konserwantów pochodnych kwasu benzoesowego, a ich dzia?anie polega na przed?u?eniu trwa?o?ci produktu. Mimo ?e uznane zosta?y za nietoksyczne, a przepisy dok?adnie reguluj? dawki, w jakich mog? by? stosowane w kosmetykach (w UE dopuszczalne st??enie to 0,4 proc.), Timotei w ogóle zrezygnowa?o z ich dodawania, aby wyj?? naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy poszukuj? kosmetyków bez parabenów.

Marka ogranicza te? stosowanie w swoich produktach sztucznych substancji barwnikowych – szampon i od?ywka Timotei Drogocenne Olejki posiadaj? formu?? „0% parabenów, 0% barwników”.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top