Tusze do rzęs od Maybelline! ♥

Ka?da kobieta marzy o tym, aby jej oczy sprawia?y wra?enie du?ych, dzi?ki czemu  pozwol? wyrazi? wiele emocji. Tusze Maybelline pomog? uzyska? efekt pogrubionych, a zarazem lekkich i uniesionych rz?s ju? za pierwszym poci?gni?ciem szczoteczki! 

Cz?sto stoimy przed dylematem, jaki tusz wybra?. Zwró?my uwag? na to, ?e rozpi?to?? cenowa jest bardzo du?a, od kilku do nawet kilkuset z?otych.Nie musimy jednak szuka? daleko, poniewa? Maybelline oferuje nam dobre tusze w przyzwoitej cenie.

maybelline-colossal-volume-zwykly-500x500

The Colossal Volum Express to tusz najcz??ciej wybierany przez kobiety, które chc? mie? maksymalnie pogrubione rz?sy. Posiada opatentowan? szczoteczk? Mega Brush dostosowan? do konsystencji tuszu co pozwala szybkie na?o?enie formu?y (nasyconej kolagenem) na rz?sy.

z13456659Q

The Rocket Volum Express potrafi zapewni? nas, ?e tusz na?o?ony na rz?sy b?dzie bez grudek. Maskara dost?pna jest w dwóch odlotowych odcieniach: czarnym, o g??bokim, intensywnym nasyceniu, jak i br?zowym – dla kobiet, które poszukuj? wybuchowej obj?to?ci w nieco subtelniejszym wydaniu.

maybelline-tusz-do-rzes-colossal-volum-express-smoky-eyes-smoky-black-czarny-

Colossal Smoky Eyes to tusz dla kobiet, które pragn? nada? swoim oczom legendarny look “smoku eyes”, czyli przydymione spojrzenie. Posiada mega pogrubiaj?c? szczoteczk? Colossal.

5af36dcdfb5c035418f86dc925d2ebb9.image.550x550

Falsies Black Drama jest w sam raz dla pa?, które pragn? mie? efekt sztucznych rz?s. Dzi?ki nowej formule opartej na pro-keratynie i unikalnych kera-w?óknach, rz?sy staj? si? wyj?tkowo pe?ne. Full Coverage to szczoteczka, która obficie rozprowadza formu?? na rzezach, przez co mo?emy zauwa?y? tak zwany “wachlarz rz?s”.

tusze_do_rzes_maybelline_30_zl

Illegal Length niesamowicie wyd?u?a rz?sy, dzi?ki swojej szczoteczce Fiber-fix, która posiada 6 ró?nych punktów styku dla optymalnej przyczepno?ci w?ókien do rz?sy.

Tusze znajduj?ce si? powy?ej to oczywi?cie nie wszystkie jakie oferuje nam Maybelline, lecz s? to te, które s? najcz??ciej polecane. A Ty który wybierzesz dla siebie?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top