Twoja ulubiona kawa za jednym dotknięciem!

Przygotuj perfekcyjn? kaw? z nowym ekspresem automatycznym KRUPS EA9010! Czarna czy bia?a? To zale?y tylko od Ciebie. Z nowym ekspresem KRUPS EA9010 z funkcj? One Touch Cappuccino i 17 automatycznymi programami przygotujesz Twoj? ulubion? kaw? zaledwie za jednym dotkni?ciem. Zintegrowany, dwustopniowy system spieniania mleka stworzy puszyst?, pyszn? piank? – zupe?nie jak od profesjonalnego baristy.

Jeden dotyk dla idealnego smaku

Nowy, zaawansowany technologicznie ekspres KRUPS EA9010 przyrz?dzi kaw? o perfekcyjnym smaku i aromacie. Mo?esz wybra? jeden z 17 rodzajów kawy (czarnych oraz bia?ych), które znajduj? si? w menu ekspresu. Ka?d? z nich zaparzysz przy wykorzystaniu tylko jednego przycisku. Ekskluzywny, automatyczny system regulacji grubo?ci mielenia oraz ilo?ci kawy zadba o idealne przygotowanie wybranego przez Ciebie rodzaju kawy, dzi?ki czemu mo?esz cieszy? si? doskona?ym napojem bez ?adnego wysi?ku i przy oszcz?dno?ci czasu. Za spraw? innowacyjnego systemu grzewczego Thermoblock, ju? pierwsza (przyrz?dzona tu? po w??czeniu ekspresu) kawa ma idealn? temperatur?.

krupsPerfekcyjna, pyszna pianka

Ekspres wyró?nia innowacyjny, dwustopniowy system spieniania mleka, który powsta? pod wp?ywem inspiracji prac? profesjonalnych baristów. W pierwszym etapie system podgrzewa mleko do idealnej temperatury, natomiast w drugim – dzi?ki wysuwaj?cej si? do fili?anki dyszy – perfekcyjnie je spienia na puszyst? piank?, idealn? do cappuccino czy latte. Po spienieniu mleka dysza automatycznie si? p?ucze, nie musisz wi?c pami?ta? o jej czyszczeniu po ka?dym przygotowaniu bia?ej kawy – Twój ekspres zrobi to za Ciebie.

krkrkrk

Kawa dok?adnie taka, jak? lubisz

Z nowym ekspresem KRUPS EA9010 mo?esz dopasowa? parametry kawy do w?asnych preferencji – ustawi? moc kawy, jej wielko?? oraz temperatur? wody, co pozwoli Ci uzyska? po??dany efekt. Natomiast dzi?ki funkcji „Ulubione” stworzysz w?asne menu, dzi?ki czemu b?yskawicznie, za pomoc? jednego przycisku, przygotujesz ulubione espresso, cappuccino, caffe latte czy ristretto.

Elegancki design i komfort u?ytkowania

Urz?dzenie zosta?o wyposa?one w kolorowy wy?wietlacz TFT z dotykowym ekranem 4:3, na którym wy?wietla si? menu, co zapewnia ?atw? i w pe?ni intuicyjn? obs?ug? ekspresu oraz przek?ada si? na wysoki komfort jego u?ytkowania. Elektroniczne wska?niki poinformuj? Ci? o braku wody w pojemniku czy zape?nieniu pojemnika na fusy. Natomiast dzi?ki automatycznym programom czyszczenia i odkamieniania utrzymanie ekspresu w czysto?ci nie przysporzy Ci ?adnego k?opotu.

Ekspres KRUPS EA9010 b?dzie gra? pierwsze skrzypce w Twojej kuchni nie tylko dzi?ki bogatym mo?liwo?ciom, które daje, lecz tak?e z powodu eleganckiego, nowoczesnego designu. To sprz?t dla prawdziwych koneserów kawy, którzy ceni? doskona?y smak i wyrafinowany design.

RPRPRPR

Sugerowana cena: ok. 5199 z?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top