Wielka Pacyficzna Plama Śmieci zostanie usunięta?

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to zjawisko odkryte w 1997 roku przez Charlesa Moore’a. W wyniku prądów oceanicznych odpady skupiły się w całość tworząc dryfującą wyspę. Istnieje szansa na usunięcie skupiska maszyną stworzoną przez The Ocean Cleanup.

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że plastik negatywnie oddziałuje na środowisko. Staramy się być bardziej eko, rezygnujemy z plastikowych słomek, toreb, sztućców czy butelek. W akcje ratowania Ziemi chętnie włączają się osoby znane.

Plama Śmieci znajduje się między Hawajami, a Kalifornią. Lata badań pozwoliły ocenić rozmiar zalegających odpadów. Skupisko ma rozmiar 1,6 milionów km2. Powierzchnia Polski jest ponad 5-o krotnie mniejsza! Zalegające śmieci mają ogromny wpływ na środowisko. Zwierzęta mylą tworzywo sztuczne z żywnością, ginie mnóstwo piskląt karmionych plastikiem.

 

The Ocean CleanUp usunie dryfujące śmieci?

Holenderska fundacja The Ocean CleanUp przez wiele lat badała obszar utworzony przez prądy morskie. Z ich raportu wynika, że większość śmieci to materiały fotodegradowalne, które pod wpływem promieni słonecznych rozpadają się w drobny pył, który w połączeniu z wodą tworzy gęstą zawiesinę.

The Ocean CleanUp postanowiła walczyć z plastikiem mającym wpływ na ekosystem, zdrowie i gospodarkę.

Z szacunków fundacji wynika, że w ciągu 5 lat Wielka Pacyficzna Wyspa Śmieci zostanie wyczyszczona w 50 procentach.

Oczyszczanie wyspy ma się rozpocząć we wrześniu tego roku. Odpady mają być usuwane przy pomocy dziewięcio metrowej sieci i serii połączonych rur. Urządzenie stworzono w taki sposób, aby było bezpieczne dla zwierząt zamieszkujących dany obszar.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top