Żegnamy się z rękawami, czas na coś nowego.

Akcja polega na ods?oni?ciu cia?a, bo w ko?cu mamy lato, czas troszk? nabra? kolorów. Jak si? do tego zabra?? Wystarczy wybra? si? na zakupy a tam czeka na was mnóstwo koszulek, ró?ne ci?cia. Projektanci lansuj? sportowe tank topy, klasyczne bezr?kawniki oraz bieli?niane koszulki na cienkich rami?czkach, dlatego za ka?dym razem czeka was inny efekt. Mo?emy wybra? takie w stylu klasycznym, sportowym, czy te? romantycznym.

KLASYCZNIE

Klasyczne koszulki s? bardzo kobiece a przede wszystkim lu?ne. Potrafi? doda? lub uj?? centymetrów w zale?no?ci od potrzeb. Bardzo dobrze komponuj? si? z klasycznymi, o?ówkowymi spódnicami. S? w sam raz do pracy i na spotkania.

tg

rg

3f

SPORTOWO

Sportowe koszulki b?d? pasowa? do szortów, jeansów a nawet do niektórych spódniczek. Nadaj? si? w sam raz na spacer po mie?cie z przyjació?mi, jak i do szko?y.

12

31

213

ROMANTYCZNIE

Najwi?kszym, wakacyjnym hitem s? koszulki na cienkich rami?czkach- s? lekkie, ?adne i posiadaj? du?o wdzi?ku. Pojawiaj? si? w ró?nych wariantach m.in.: kwiecistym, pr??kowanym a nawet jeansowym. Ka?dy w sam raz b?dzie pasowa? do zwiewnej spódniczki, a nawet szortów.

dsgf

tfge

er

Przedstawione powy?ej propozycje koszulek pochodz? ze sklepu Stradivarius.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top