Egzekucja komornicza to ostatni etap procesu odzyskiwania należności od nierzetelnych kontrahentów. Komornik ma prawo do ściągnięcia długów za pomocą środków przymusu np. zajęcie i spieniężenie majątku dłużnika. Trzeba pamiętać, że komornik działa na mocy postanowienia sądu.

Jakie prawo ma komornik?

Aby komornik mógł zacząć ściągać należności wierzyciela, potrzebny jest tytuł wykonawczy. Jest to nic innego jak tytuł egzekucyjny, czyli dokument, który stwierdza obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez dłużnika. Tytułem egzekucyjnym mogą być: orzeczenie sądu, ugoda sądowa, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego, akta notarialny lub inne akty np. orzeczenie sądu zagranicznego, czy bankowy tytuł egzekucyjny. Do tego dokumentu potrzebna jest także klauzula wykonalności, która potwierdza, że dany tytuł nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Zajęcie komornicze- co komornik może zlicytować?

Ważne jest, że komornik nie może działać bez woli wierzyciela. Jego działania zawsze muszą być ograniczone do tego, co wnosi wierzyciel. Komornik musi działać na podstawie wniosku o wykonanie egzekucji, w którym wierzyciel może wskazać, w jaki sposób komornik ma prowadzić proces odzyskiwania zaległych należności.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego komornik może zająć poszczególne elementy:

  • ruchomości, które muszą być przez komornika oznaczone, a następnie spieniężone podczas licytacji komorniczej.
  • Nieruchomości, które mogą być zajęte również poprzez licytację.
  • Wynagrodzenie za pracę może zająć komornik, przy czym kwota jest zależna od dochodów. Pensja minimalna podlega ochronie i nie może być zajmowana przez komornika. Przy zadłużeniu alimentacyjnym komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i w tym przypadku minimalne wynagrodzenie nie jest chronione.
  • Gdy dłużnik otrzymuje emeryturę lub rentę, komornik może zająć 25% tego świadczenia.
  • Środki przechowywane na rachunku bankowym są wolne od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, który jest ogłaszany przez Prezesa GUS.
  • Komornik może zająć także akcje lub udziały.

Co zrobić, by uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Aby uchronić się przed zajęciem komorniczym, dłużnik może starać się o oddłużenie. Postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie, czyli umorzenie zobowiązań finansowych konsumenta nazywane jest upadłością konsumencką. Aby ogłosić upadłość, należy złożyć do sądu odpowiednio uzasadniony wniosek. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty wystarczy wpisać w Google np. upadłość konsumencka łódź, a ofert będzie wiele. Warto wiedzieć, że samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie zawiesza egzekucji komorniczej. Dopiero prawomocny wyrok o ogłoszeniu upadłości daje prawo do zawieszenia postępowania komorniczego. Komornik nie może zatem kontynuować czynności egzekucyjnych oraz naliczać odsetek. Jednak ruchomości lub nieruchomości, które dłużnik stracił podczas licytacji, do momentu uzyskania upadłości konsumenckiej, nigdy już do niego nie powrócą. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele zalet, między innymi to, że dłużnikowi zostają umorzone wszystkie egzekucje komornicze, które są wszczęte wobec niego. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób borykających się z problemem spirali kredytowej i nie tylko.